Giải câu 35 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 35: trang 68 sgk toán lớp 7 tập 1

Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và hình tam giác PQR trong hình sau:

Bài làm:

Vẽ lại hình ta có hình mới sau:

Vậy .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021