Giải câu 96 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán 7 tập 1 Trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 96: trang 48 sgk toán lớp 7 tập 1

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a. ;

b. ;

c. ;

d. .

Bài làm:

a.

b.

c.

d.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021