Giải TBĐ địa 8 bài 30: Bổ sung sau bài thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 30 sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 35. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 8

Quan sát kĩ hai lát cắt dưới đây:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh và đưa ra nhận xét về những điểm khác nhau của hai lát cắt (các sườn núi, đường chia nước, bộ phận địa hình trên lãnh thổ nước ta và nước bạn).

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021