Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 145 sgk

  • 1 Đánh giá

Chúng ta cùng đến với bài luyện tập. Bài luyện tập sẽ giúp cho các con làm tốt hơn dạng toán này. Nếu các con chưa thực sự nắm vững kiến thức thì các con hãy tham khảo cách hướng dẫn giải của thầy cô dưới đây để làm bài tốt hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 145 - sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
16 305Mười sáu nghìn ba trăm linh năm
16 500
62 007
62 070
71 010
71 001

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 145 - sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Đọc sốViết số
Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm87 115
Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm
Tám mươi bảy nghìn không trăm linh một
Tám mươi bảy nghìn năm trăm
Tám mươi bảy nghìn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 145 - sgk toán lớp 3

Mỗi số ứng với vạch thích hợp nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 145 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

4000 + 500 = 4000 – (2000 – 1000) =

6500 – 500 = 4000 – 2000 + 1000 =

300 + 2000 x 2 = 8000 – 4000 x 2 =

1000 + 6000 : 2 = (8000 – 4000) x 2 =

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021