Giải toán 3 bài: Luyện tập chung trang 120 sgk

  • 1 Đánh giá

Trước khi bước sang một dạng toán mới, chúng ta sẽ cùng ôn lại dạng toán nhân và chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. Hi vọng thông qua bài luyện tập chung hôm nay, các con sẽ nắm thật tốt các dạng toán mà chúng ta đã được học trước đó. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 120 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính :

a) 821 x 4

3824 : 4

b) 1012 x 5

5060 : 5

c) 308 x 7

2156 : 7

d) 1230 x 6

7380: 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 120 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

  • 4691 : 2
  • 1230 : 3
  • 1607 : 4
  • 1038 : 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 120 - sgk toán lớp 3

Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 306 quyển sách. Số sách đó chia đều cho 9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 120 - sgk toán lớp 3

Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 95m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi sân vận động đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021