Giải bài luyện tập sgk toán 3 trang 82

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ tổng kết lại dạng toán tính giá trị của biểu thức thông qua bài luyện tập. Đây là bài luyện tập cuối cùng về dạng toán này, vì vậy các con chú ý đến những bài luyện tập để làm bài tốt hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 82 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

238 - (55 - 35) 84 : (4 : 2)

175 - (30 + 20) (72 + 18 ) x 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 82 sgk toán 3 trang 82

Tính giá trị của biểu thức:

(421 - 200) x 2 90 + 9 : 9

421 - 200 x 2 (90 + 9) : 9

48 x 4 : 2 67 - (27 + 10)

48 x ( 4 : 2) 67 - 27 + 10

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 82 sgk toán lớp 3

Điền dấu < => vào chỗ chấm:

(12 + 11) x 3 ... 45 30 .... (70 + 23) : 3

11 + ( 52 - 22) .... 41 120 .... 484 : (2 + 2)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 82 sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như bên. Hãy xếp thành hình cái nhà:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 82

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021