Giải vật lí 12: Bài tập 1 trang 216 sgk

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Bài tập 1: trang 216 - sgk vật lí 12

Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời

Bài làm:

Cấu tạo của hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời, các hành tinh và các vệ tinh.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021