Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho sgk vật lí 12 trang 166

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 166 – sgk vật lí 12

Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho.

Bài làm:

  • Năm 1911, Rơ-dơ-pho mạnh dạn đề sướng mẫu hành tinh nguyên tử. Theo Rơ-dơ-pho nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân mang điện tích dương nằm ở chính giữa, xung quanh có các electron mang điện tích âm chuyển động trên các quỹ đạo tròn hay elip giống như hệ Mặt Trời nên gọi là mẫu hành tinh nguyên tử.
  • Mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho gặp phải khó khăn là không giải thích được tính bền vững của các nguyên tử và sự tạo thành quang phổ vạch các nguyên tử.

  • 364 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021