Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí – Trang 111:

Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

A. Xung quanh một điện tích đứng yên.

B. Xung quanh một dòng điện không đổi.

C. Xung quanh một ống dây điện.

D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021