Giải vật lí 12: Bài tập 4 trang 194 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: trang 194 - sgk vật lí 12

Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

A. Phóng xạ α.

B. Phóng xạ β-.

C. Phóng xạ β+.

D. Phóng xạ γ.

Bài làm:

Chọn D.

Phóng xạ

Hạt nhân con ở vị trí lùi hai ô so với hạt nhân mẹ.

Phóng xạ

Phóng xạ

Hạt nhân con ở vị trí tiến 1 ô to với hạt nhân mẹ.

Hạt nhân con ở vị trí lùi 1 ô so với hạt nhân mẹ.

Phóng xạ γ

Tia γ có bản chất là sóng điện từ nên không có sự biến đổi hạt nhân.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021