Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12 (trang 45):

Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì?

Bài làm:

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn tăng cường lẫn nhau; có những điểm ở đó chúng luôn triệt tiêu nhau.

Bài 8: Giao thoa sóng

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021