Hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Bài làm:

Câu 3: Hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố:

  • mức độ làm thay đổi đến ADN, mARN, protein
  • tổ hợp gen
  • điều kiện môi trường
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12