Hãy kể hai ứng dụng của tia catot mà em biết.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 99:

Hãy kể hai ứng dụng của tia catot mà em biết.

Bài làm:

Tia catot được sử dụng làm huỳnh quang các chất; sử dụng trong đèn hình, ống phóng điện tử....

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021