Trình bày hiện tượng nhân số hạt tải điện trong quá trinh phóng điện qua chất khí?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 93:

Trình bày hiện tượng nhân số hạt tải điện trong quá trinh phóng điện qua chất khí?

Bài làm:

Quá trình nhân số hạt tải điện:

Tác nhân ion hóa (điện trường ngoài) tạo ra các ion dương và electron.

Electron có kích thước nhỏ nên đi được quãng đường dài hơn. Khi điện trường đủ lớn, động năng của electron cũng đủ lớn để khi va chạm với các phân tử khí rung hòa sẽ là ion hóa các phân tử này.

Quá trình này diễn ra theo kiểu thác lũ làm mật độ hạt tải điện tăng mạnh cho tới khi electron đến anot.

Lúc này, chất khí trở nên dẫn điện tốt hơn và dòng điện chạy qua chất khí tăng nhưng vẫn phụ thuộc vào số hạt tải điện mà tác nhân ion hóa từ bên ngoài sinh ra trong chất khí.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021