Suất điện động của một pin là 1,5 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2 C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.

  • 1 Đánh giá

Câu 15: SGK trang 45:

Suất điện động của một pin là 1,5 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2 C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.

Bài làm:

Công của lực lạ: A = q.U = q. = +2.1,5 = 3 (J).

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021