Hãy kể tên dạng năng lượng và mô tả sự biến đổi (chuyển hóa) năng lượng trong các bộ phận (1), (2) của mỗi thiết bị được vẽ ở hình 58.2

  • 1 Đánh giá

2. Hãy kể tên dạng năng lượng và mô tả sự biến đổi (chuyển hóa) năng lượng trong các bộ phận (1), (2) của mỗi thiết bị được vẽ ở hình 58.2

Hãy kể tên dạng năng lượng và mô tả sự biến đổi (chuyển hóa) năng lượng trong các bộ phận (1), (2) của mỗi thiết bị được vẽ ở hình 58.2

Căn cứ quá trình chuyển hóa ở trên, hãy hoàn thành bảng 58.1

Bảng 58.1

Thiết bị

Dạng năng lượng ban đầu

Các dạng năng lượng trung gian

Dạng năng lượng cuối cùng mà ta nhận biết

A

B

C

D

Thảo luận

  • Các dạng năng lượng (cơ năng, hoá năng, quang năng) có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng nào? Chỉ ra những dấu hiệu mà con người cảm nhận được điều đó.
  • Phương án nào đúng?

Năng lượng có thể được chuyển hoá

[ ] từ dạng này sang dạng khác [ ] chỉ trong cùng một dạng

Tổng năng lượng trong quá trình chuyển hoá (biến đổi) là

[ ] tăng lên [ ] giảm đi [ ] không đổi

Bài làm:

Hình

(1)

(2)

a

Cơ năng

Quang năng, nhiệt năng

b

Điện năng

Động năng

c

Hóa năng

Cơ năng

d

Hóa năng

Quang năng, nhiệt năng

Thiết bị

Dạng năng lượng ban đầu

Các dạng năng lượng trung gian

Dạng năng lượng cuối cùng mà ta nhận biết

A

Cơ năng

Điện năng

Quang năng, nhiệt năng

B

Điện năng

Cơ năng

Động năng (Cơ năng)

C

Hoá năng

Nhiệt năng

Cơ năng

D

Hoá năng

Điện năng

Quang năng, nhiệt năng

Thảo luận

  • Các dạng năng lượng (cơ năng, hoá năng, quang năng) có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác. Các dấu hiệu có thể nhận biết ra các dạng năng lượng:

Cơ năng: vật có thế năng (đàn hồi hay hấp dẫn); vật chuyển động (động năng) hoặc vừa có thế năng và vừa có động năng.

Nhiệt năng: vật nóng lên.

Điện năng: phát ra ánh sáng, làm quay động cơ điện.

Quang năng: phát ra ánh sáng.

  • Phương án đúng:

Năng lượng có thể được chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.
Tổng năng lượng trong quá trình chuyển hoá (biến đổi) là không đổi.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021