Hãy kể tên một số Động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hãy kể tên một số Động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh?

Bài làm:

Câu 3:

  • Trùng kiết lị: bào xác thường qua con đường tiêu hóa và gây ra bệnh ở ruột người.
  • Trùng sốt rét: do muỗi anôphen truyền từ người này sang người khác.
  • Trùng gây bệnh ngủ li bì ở châu Phi: do ruồi tsê — tsê truyền từ người này sang người khác.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021