Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 93 - sgk Sinh học 7

Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác?

Bài làm:

Câu 2: Sâu bọ có 1 đôi râu, 3 đôi chân, 2 đôi cánh (ở Giáp xác không có).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021