Hãy mô tả lại dòng năng lượng trong hệ sinh thái

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 203 - sgk Sinh học 12

Hãy mô tả lại dòng năng lượng trong hệ sinh thái, minh hoạ trong hình 45.4

Kết quả hình ảnh cho dòng năng lượng trong hệ sinh thái đồng cỏ

Bài làm:

  • Sinh vật sản xuất (một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp, rụng lá cây).
  • Động vật ăn cỏ (một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân,…).
  • Động vật ăn thịt bậc 1 (một phần năng lượng tiêu hoa qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân…).
  • Động vật ăn thịt bậc 2 (một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài biết, thải qua phân…).
  • Ở tất cả các bậc dinh dưỡng, các sản phẩm hữu cơ như các sinh vật chết, lá cây rụng và phân,… sinh vật phân giải thành các chất vô cơ.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021