Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 165 - sgk Sinh học 12

Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó.

Bài làm:

  • Có 3 kiểu phân bố cá thể trong quần thể:
    • Các cá thể phân bố theo nhóm hỗ trợ lẫn nhau qua hiệu quả nhóm
    • Phân bố đồng đều góp phần làm giảm mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể
    • Phân bố ngẫu nhiên tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021