Hãy nói về các việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp? Em cần thay đổi thói quen gì để phòng tránh các bệnh về hô hấp?

  • 1 Đánh giá

3.Một số việc nên và không nên làm để để bảo vệ cơ quan hô hấp:

•Hãy nói về các việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp?

  • Em cần thay đổi thói quen gì để phòng tránh các bệnh về hô hấp?
  • Em sẽ làm gì khi gặp một trong các tình huống dưới đây?