Kể vài tính chất của tia catot chứng tỏ nó là các dòng electron bay tự do.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK trang 99:

Kể vài tính chất của tia catot chứng tỏ nó là các dòng electron bay tự do.

Bài làm:

Tính chất:

  • Tia catot phát ra từ catot theo phương vuông góc với bề mặt catot. Bị chặn lại khi gặp vật cản và làm cho vật cản tích điện âm.
  • Mang năng lượng lớn: Làm đen phim ảnh, làm huỳnh quang một số tinh thể, làm kim loại phát ra tia X, ...
  • Từ trường làm tia catot lệch theo hướng vuông góc với phương lan truyền và phương của từ trường. Điện trường làm tia catot lệch theo chiều ngược với điện trường.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021