Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật đoạn trích Cảnh ngày xuân

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật đoạn trích Cảnh ngày xuân

Bài làm:

  • Nội dung : Đoạn trích miêu tả bức tranh thiên nhiên, lễ hội mùa xuân tươi đẹp, trong sáng qua ngôn ngữ và bút pháp nghệ thuật giàu chất tạo hình của đại thi hào Nguyễn Du
  • Nghệ thuật:
    • Sử dụng ngôn ngữ miêu tả giàu hình ảnh, giàu nhịp điệu, nhiều từ láy miêu tả cảnh vật và tâm trạng con người, diễn tả tinh tế tâm trạng nhân vật.
    • Miêu tả theo trình tự thời gian cuộc du xuân của hai chị em.
    • Tả cảnh thiên nhiên bằng những từ ngữ, hình ảnh giàu chất tạo hình.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 1