Khoa học tự nhiên 9 bài 58: Chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 58: Chuyển hóa năng lượng - Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng - sách VNEN khoa học tự nhiên 9 trang 151. Phần dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học, cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

A. Hoạt động khởi động

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hãy kể tên một số dạng năng lượng mà em đã học. Lấy một ví dụ về sự chuyển hóa dạng năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Trong quá trình chuyển hóa, năng lượng có được bảo toàn không? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hãy mô tả sự biến đổi thế năng thành động năng của viên bi trong thí nghiệm ở hình 58.1. Tại sao cơ năng (năng lượng cơ) của viên bi lại bị hao hụt sau mỗi lần dao động?

Hãy mô tả sự biến đổi thế năng thành động năng của viên bi

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy kể tên dạng năng lượng và mô tả sự biến đổi (chuyển hóa) năng lượng trong các bộ phận (1), (2) của mỗi thiết bị được vẽ ở hình 58.2

Hãy kể tên dạng năng lượng và mô tả sự biến đổi (chuyển hóa) năng lượng trong các bộ phận (1), (2) của mỗi thiết bị được vẽ ở hình 58.2

Căn cứ quá trình chuyển hóa ở trên, hãy hoàn thành bảng 58.1

Bảng 58.1

Thiết bị

Dạng năng lượng ban đầu

Các dạng năng lượng trung gian

Dạng năng lượng cuối cùng mà ta nhận biết

A

B

C

D

Thảo luận

  • Các dạng năng lượng (cơ năng, hoá năng, quang năng) có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng nào? Chỉ ra những dấu hiệu mà con người cảm nhận được điều đó.
  • Phương án nào đúng?

Năng lượng có thể được chuyển hoá

[ ] từ dạng này sang dạng khác [ ] chỉ trong cùng một dạng

Tổng năng lượng trong quá trình chuyển hoá (biến đổi) là

[ ] tăng lên [ ] giảm đi [ ] không đổi

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Chỉ ra quá trình biến đổi năng lượng trong các hiện tượng ở hình 58.3

Chỉ ra quá trình biến đổi năng lượng trong các hiện tượng ở hình 58.3

=> Xem hướng dẫn giải

2. Mô tả sự biến đổi năng lượng trong máy phát điện, động cơ điện, đèn dây tóc, đèn ống, bếp điện may so

=> Xem hướng dẫn giải

3. Bài tập: Ngâm một dây điện trở vào một bình cách nhiệt đựng 2 lít nước. Cho dòng điện chạy qua bình trong một thời gian, nhiệt độ nước trong bình tăng từ lên $80^0C$. Tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K

=> Xem hướng dẫn giải

D-E Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng

Tìm hiều quá trình biến đổi năng lượng trong các trường hợp sau đây và ảnh hưởng của nó đối với đời sống và sản xuất

1. Nguồn năng lượng nhiệt trên Trái Đất đang được con người khai thác sử dụng như than đá, dầu mỏ, khí đốt, củi gỗ, …

2. Sản xuất điện năng: Nhiệt điện và thủy điện

3. Sản xuất điện năng: điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021