[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 16: Thực vật sống ở đâu sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Quan sát cây trong các hình từ 1 đến 7 trang 58 - 59 SGK và hoàn thành bảng dưới đây. Viết thêm các cây khác mà em biết.

Hình sốTên câyNơi sốngMôi trường sống
Trên cạnDưới nước
1Hoa senAo, hồX
2
3
4
5
6
7

Trả lời:

Hình sốTên câyNơi sốngMôi trường sống
Trên cạnDưới nước
1Hoa senAo, hồX
2Rau muốngvườn, ao, sôngXX
3Cây xương rồngsa mạcX
4Cây đướcbãi lầy ven biển, vùng ngập mặnX
5Cây chuốiVườnX
6Cây dừaVườnX
7RêuNơi ẩm ướtX

Bài 2. Viết vào chỗ (...) để hoàn thành câu sau:

Cây lục bình sống ở dưới nước, sau một thời gian đưa lên cạn sẽ bị .................... vì .....................................................................................................................................

Trả lời:

Cây lục bình sống ở dưới nước, sau một thời gian đưa lên cạn sẽ bị chết vì cây cần nước để sống.

Bài 3. Viết tên cây, nơi sống và môi trường sống của cây ở trong hình dưới đây vào chỗ (...)

Tên cây: ..............................................................................

Nơi sống: ............................................................................

Môi trường sống: ................................................................

Trả lời:

Tên cây: cây chuối

Nơi sống: vườn

Môi trường sống: trên cạn


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021