[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 17: Động vật sống ở đâu?

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 17: Động vật sống ở đâu? sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Hoàn thành bảng (theo mẫu) sau:

Tên con vậtMôi trường sống
Trên cạnDưới nước

Vừa trên cạn,

vừa dưới nước

X
Chó
Ếch
Cua
Tôm
Vịt
Chim
Ba ba
Thỏ
Chuột

Trả lời:

Tên con vậtMôi trường sống
Trên cạnDưới nước

Vừa trên cạn,

vừa dưới nước

X
ChóX
ẾchX
CuaX
TômX
VịtX
ChimX
X
Ba baX
ThỏX
ChuộtX

Bài 2. Viết tên con vật và nơi sống của chúng vào chỗ (...)

Trả lời:

Bài 3. Khoanh vào chữ cái trước tên con vật sống trên cạn

A. Cua

B. Tôm

C. Mèo

D. Cá

Trả lời:

Chọn đáp án C. Mèo

Bài 4. Khoanh vào chữ cái trước tên con vật sống dưới nước

A. Ong

B. Mực

C. Lợn

D. Gà

Trả lời:

Chọn đáp án B. Mực

Bài 5. Khoanh vào chữ cái trước tên con vật vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước.

A. Chim sẻ

B. Rắn nước

C. Ếch

D. Lươn

Trả lời:

Chọn đáp án C. Ếch

Bài 6. Vẽ và tô màu một con vật mà em thích nhất. Viết tên, nơi sống và môi trường sống của nó vào chỗ (...) dưới hình vẽ.

(Học sinh tự vẽ và tô màu)


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021