[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Nối mỗi hình ở cột A với các cụm từ ở cột B, C, D cho phù hợp.

[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

Trả lời:

[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 29: Một số thiên tai thường gặp

Bài 2. Nối (theo mẫu).

Trả lời:

Bài 3. Viết thông tin về thiên tai em đã tìm hiểu được vào chỗ (...) trong sơ đồ dưới đây.

Trả lời:

Bài 4. Đọc thông tin trang 110 SGK về thiên tai đã xảy ra ở nước ta và hoàn thành nội dung sau:

Trả lời:


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021