[KNTT] Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước nơi cần tránh xa khi có lũ, lụt.

A. Nơi trũng, thấp, sông, suối, hồ, ao, ...

B. Nhà kiên cố

C. Nơi cao ráo và an toàn

Trả lời:

Chọn đáp án A. Nơi trũng, thấp, sông, suối, hồ, ao, ...

Bài 2. Khoanh vào chữ cái trước nơi có thể trú ẩn khi xảy ra bão, lũ

A. Nơi trũng, thấp

B. Sông, suối, hồ, ao, ...

C. Nhà kiên cố, nơi cao ráo

Trả lời:

Chọn đáp án C. Nhà kiên cố, nơi cao ráo

Bài 3. Nối hình thể hiện biện pháp ứng phó với ô chữ chỉ hiện tượng thiên tai tương ứng.

Trả lời:

Bài 4. Đánh dấu X vào ô trống trước cách ứng phó phù hợp với từng loại thiên tai

Trả lời:

Bài 5. Chọn một trong các cụm từ dưới đây và viết vào chỗ (...) để hoàn thành câu sau cho phù hợp.

hình thành thói quen nghe đài, ti vi; có thời gian chuẩn bị khi có thiên tai; biết được thời tiết các vùng khác nhau

Phải thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để ..................................

................................................................................................................

Trả lời:

Phải thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để có thời gian chuẩn bị khi có thiên tai.


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021