Liệt kê những thứ môi trường cung cấp cho con người và những thứ môi trường tiếp nhận lại từ hoạt động sống và sản xuất của con người

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

a. Lấy phiếu học tập 1 ở góc học tập

Liệt kê những thứ môi trường cung cấp cho con người và những thứ môi trường tiếp nhận lại từ hoạt động sống và sản xuất của con người

Môi trường cung cấpMôi trường tiếp nhận

...........................

...........................

...........................

...........................

b. Trao đổi phiếu đã hoàn thành với nhóm bạn

Bài làm:

Môi trường cung cấpMôi trường tiếp nhận
 • Thức ăn
 • Nước uống
 • Nước dùng trong sinh hoạt và công nghiệp
 • Các loại chất đốt Không khí trong lành
 • Hải sản
 • Dầu mỏ
 • Phân, rác thải
 • Nước tiểu
 • Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp
 • Khói, khí thải
 • Bụi, khói, không khí ô nhiễm
 • Rác thải
 • Chất thải, dầu loang

 • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021