Soạn VNEN khoa học 5 bài 12: Mây, tre, song

  • 1 Đánh giá

Giải bài 12: Mây, tre, song - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 36. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể tên một số đồ dùng được làm bằng tre, mây, song mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát và trao đổi

a. Quan sát các hình từ 5 đến 7 và các đoạn tre, mây hoặc song lấy ở góc học tập:

b. Trao đổi trong nhóm về các nội dung sau:

  • Nêu đặc điểm (hình dạng, độ cứng...) của tre, mây, song.
  • Với những đặc điểm nói trên, tre, mây, song có thể được sử dụng vào những việc gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đọc và trả lời

a. Đọc nội dung sau (sgk trang 37)

b. Trả lời câu hỏi: Tre, mây, song có thể được sử dụng vào những việc gì?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Liên hệ thực tế, đọc và trả lời

a. Liên hệ thực tế và đọc thông tin sau: (Sgk trang 37)

b. Hãy cho biết nên và không nên làm gì để các đồ dùng bằng mây, tre, song được bền?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Trong các vật liệu tre và song, nên dùng những vật liệu nào để làm các vật dụng sau đây? Vì sao?

a. Máng nước

b. Thang để leo lên cao

c. Khung bàn ghế có hình dáng phức tạp

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nêu một ví dụ vể sử dụng tre, mây hoặc song để làm dồ dùng trong gia đình hoặc trong xây dựng. Nêu một số ưu điểm khi sử dụng tre, mây hoặc song vào việc đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 338 lượt xem