Lời giải bài 1 chuyên đề Vận dụng bất đẳng thức Côsi để tìm cực trị

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Cho x > 0, y > 0 thỏa mãn điều kiện : .

Tìm GTNN của biểu thức :.

Bài làm:

Do x > 0 , y > 0 => .

Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho 2 số dương ta có :

<=>

Mặt khác ta có : x > 0 , y > 0 => .

Áp dụng bất đẳng thức Cô si , ta có :

Vậy Min A = 4 <=>

<=> .

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021