Lời giải bài 3 chuyên đề Vận dụng bất đẳng thức Côsi để tìm cực trị

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Tìm GTNN của biểu thức : với x , y , z > 0.

Bài làm:

Vì x , y , z > 0 => .

Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho 3 số dương ta có :

Vậy Min A = 3 <=> .

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021