Mỗi bạn chọn một môn thể thao và vẽ bức tranh để có thể nhận ra người trong tranh đang chơi một môn thể thao

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Vẽ bức tranh theo chủ đề em yêu thể thao

Mỗi bạn chọn một môn thể thao và vẽ bức tranh để có thể nhận ra người trong tranh đang chơi một môn thể thao

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Em yêu bóng đá

Em yêu cầu lông

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021