Mối quan hệ giữa cảm hứng và tư tưởng trong văn bản văn học

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 130 sgk Ngữ Văn 10 tập hai

Mối quan hệ giữa cảm hứng và tư tưởng trong văn bản văn học

Bài làm:

Mối quan hệ giữa cảm hứng và tư tưởng của văn bản văn học:

  • Cảm hứng nghệ thuật là nội dung tình cảm chủ đạo của văn bản, nó thể hiện những trạng thái cảm xúc, tâm hôn của văn bản.
  • Qua cảm hứng nghệ thuật, người đọc có thể cảm nhận được tư tưởng, tình cảm của tác giả gửi gắm vào bên trong tác phẩm.
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021