Câu 3 Trang 32 sách VNEN khoa học 5 tập 2 Giải khoa học 5 VNEN bài 25 câu 3

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải khoa học 5 VNEN bài 25 câu 3

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng tham khảo đáp án cho Câu 3 Trang 31 sách VNEN khoa học 5 tập 2.

Câu 3: Trang 32 sách VNEN khoa học 5 tập 2

Một bạn dùng dây để nối pin với bóng đèn nhưng đèn vẫn chưa sáng. Hãy nêu 4 khả năng có thể dẫn đến điều đó.

Bài làm:

4 khả năng dẫn đến bóng đèn chưa sáng là:

  • Dây chỉ nối pin với đầu dương.
  • Dây chỉ nối pin với đầu âm.
  • Dây nối đầu âm và dương của pin với thân bằng thiếc của bóng đèn.
  • Dây nối đầu âm và dương của pin với núm thiếc của bóng đèn.