Giải VNEN Khoa học 5 bài 31 Sinh sản và quá trình phát triển của côn trùng, ếch

 • 1 Đánh giá

Giải bài 31 Khoa học 5 VNEN

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Giải VNEN Khoa học 5 bài 31 - Sinh sản và quá trình phát triển của côn trùng, ếch để nắm được phần kiến thức trọng tâm của bài cũng như hướng dẫn giải đáp cho các câu hỏi.

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tiếp và trả lời

 • Kể tên những con vật đẻ trứng mà em biết?

Trả lời:

 • Những con vật đẻ trứng là: cá sấu, chim, gà, vịt, ngỗng, đà điểu, cá sấu, ếch, sâu, gián...

2. Quan sát, vẽ sơ đồ và trả lời:

 • Vẽ sơ đồ đơn giản thể hiện chu trình sinh sản của hai loài vật
 • Nhận xét chu trình sinh sản của hai loài vật trên
 • Các con vật non có giống bố mẹ chúng không?

Trả lời:

 • Vẽ sơ đồ đơn giản thể hiện chu trình sinh sản của con ếch và con bướm là:

 • Các con vật non không giống với bố mẹ của chúng
  • Con ếch có con non là con nòng nọc
  • Con bướm có con non là con ấu trùng

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm hiểu:

a. Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất đối với cây, hoa màu?

b. Trong trồng trọt, có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây, hoa màu?

=> Xem hướng dẫn giải

2. So sánh chu trình sinh sản của bướm và gián

a. Quan sát chu trình sinh sản của gián (hình 3 trang 52 sgk):

b. Trả lời câu hỏi:

Chu trình sinh sản của bướm và gián giống nhau và khác nhau ở điểm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu về chu trình sinh sản của muỗi và châu chấu

a. Tìm thông tin trong thư viện về chu trình phát triển của muỗi và châu chấu.

b. Vẽ sơ đồ đơn giản thể hiện chu trình sinh sản của muỗi, châu chấu.

c. Trả lời các câu hỏi:

 • Chu trình sinh sản của muỗi giống chu trình sinh sản của bướm hay của gián? Giông ở những điểm nào?
 • Chu trình sinh sản của châu chấu giống chu trình sinh sản của bướm hay của gián? Giông ở những điểm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Với sự giúp đỡ của gia đình, em hãy tìm hiểu chu trình sinh sản của ruồi, muỗi để hạn chế tác dụng của chúng

=> Xem hướng dẫn giải

 

 • 929 lượt xem