Tìm hiểu về chu trình sinh sản của muỗi và châu chấu Giải VNEN Khoa học 5 bài 31

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Tìm hiểu về chu trình sinh sản của muỗi và châu chấu

Tìm hiểu về chu trình sinh sản của muỗi và châu chấu trong bài 31 Khoa học 5 VNEN sẽ được KhoaHoc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

a. Tìm thông tin trong thư viện về chu trình phát triển của muỗi và châu chấu.

b. Vẽ sơ đồ đơn giản thể hiện chu trình sinh sản của muỗi, châu chấu.

c. Trả lời các câu hỏi:

  • Chu trình sinh sản của muỗi giống chu trình sinh sản của bướm hay của gián? Giông ở những điểm nào?
  • Chu trình sinh sản của châu chấu giống chu trình sinh sản của bướm hay của gián? Giông ở những điểm nào?

Bài làm:

a. Chu trình phát triển của muỗi và châu chấu:

- Chu trình phát triển của muỗi: Muỗi sinh trưởng chủ yếu trong các đầm lầy, ao hồ hoặc các vũng nước đọng. Chúng đẻ trứng xuông nước, trứng nở thành bọ gậy. Bọ gậy sống trong nước một thời gian sau phát triển thành nhộng rồi biến thành muỗi bay lên khỏi mặt nước.

- Chu trình phát triển của châu chấu: Châu chấu cái đẻ trứng xuống sâu dưới mặt đất từ 2cm đến 5cm. Trứng nằm trong lòng đất suốt cả mùa đông và nở thành châu chấu con khi thời tiết đủ ấm.

b. Chu trình sinh sản của muỗi và châu chấu:

c. Trả lời câu hỏi:

- Chu trình sinh sản của muỗi giông chu trình sinh sản của bướm. Giống ở giai đoạn từ trứng đến con trưởng thành qua các giai đoạn trung gian.

- Chu trình sinh sản của châu chấu giống chu trình sinh sản của gián. Giông ở điểm từ trứng nở thành con, không qua các giai đoạn trung gian.