Một con lắc đơn dài l = 2,00 m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK Vật lí 12, trang 17:

Một con lắc đơn dài l = 2,00 m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/. Hỏi con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 5,00 phút?

Bài làm:

Chu kì dao động của con lắc là: .

Số dao động toàn phần mà con lắc thực hiện được trong t = 5,00 phút = 300 (s) là:

(dao động)

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021