Giải bài 31 vật lí 12: Hiện tượng quang điện trong

  • 1 Đánh giá

Ngày nay, hiện tượng quang điện trong hầu như đã hoàn toàn thay thế hiện tượng quang điện ngoài trong những ứng dụng thực tế. Vậy hiện tượng quang điện trong là gì? Để trả lời câu hỏi trên, KhoaHoc gửi tới bạn đọc bài "Hiện tượng quang điện trong". Hi vọng với những nội dung lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập SGK sẽ giúp bạn đọc hiểu bài hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khái niệm :

Hiện tượng quang điện trong

  • Là hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết để chúng trở thành electron dẫn, đồng thời cũng tạo ra nhưng lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện.

Chất quang dẫn :

  • Là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu sáng thích hợp.

2. Ứng dụng :

Quang điện trở :

  • Là một điện trở gồm một sợi dây bằng chất quang dẫn gắn trên một đế cách điện.
  • Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ vài xuống đến vài chục $\Omega$

Pin quang điện :

  • Là một nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng trong đó quang năng được biến đổi thành điện năng.
  • Giá trị của Pin quang điện từ 0,5V đến 0,8V.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 159 - sgk vật lí 12:

So sánh độ lớn của giới hạn quang dẫn với độ lớn của giới hạn quang điện và đưa ra nhận xét.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 161 - sgk vật lí 12:

So sánh độ lớn suất điện động của pin quang điện với suất điện động của pin hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Bài tập 1: trang 162 - sgk vật lí 12

Chất quang dẫn là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: trang 162 - sgk vật lí 12

Hiện tượng quang điện trong là gì? Giải thích tính quang dẫn của một chất.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: trang 162 - sgk vật lí 12

Trình bày cấu tạo và hoạt động của một pin quang điện.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: trang 162 - sgk vật lí 12

Hãy ghép nửa câu ở phần trên với nửa câu tương ứng ở phần dưới để thành một câu có nội dung đúng.

A. Pin hóa học.

B. Pin nhiệt điện.

C. Pin quang điện.

a) …….. Hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

b)……....Hoạt động dựa vào sự hình thành các hiệu điện thế điện hóa ở hai điện cực.

c)………Hoạt động dựa vào sự hình thành hiệu điện thế khi các electron tự do khuếch đại từ đầu nóng sang đầu lạnh của một dây kim loại.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 5: trang 162 - sgk vật lí 12

Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?

A. Có giá trị rất lớn.

B. Có giá trị rất nhỏ.

C. Có giá trị không đổi.

D. Có giá trị thay đổi được.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 6: trang 162 - sgk vật lí 12

Suất điện động của pin quang điện có đặc điểm nào dưới đây?

A. Có giá trị rất lớn.

B. Có giá trị rất nhỏ.

C. Có giá trị không đổi, không phụ thuộc điều kiện bên ngoài.

D. Chỉ xuất hiện khi pin được chiếu sáng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 12 bài 31: Hiện tượng quang điện trong (P2)


  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021