Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của một lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK trang 25:

Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của một lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

A. J.

B. J.

C. J.

D. J.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: A = q.E.d = (J).

  • 90 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021