Thế nào là loài sinh học?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 125 - sgk Sinh học 12

Thế nào là loài sinh học?

Bài làm:

Câu 1:

  • Loài là một hoặc 1 nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên sinh ra đời con có sức sống và có khả năng sinh sản, cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021