Thế nào là ưu thế lai?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Thế nào là ưu thế lai?

Bài làm:

Câu 1:

  • Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021