Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12, trang 49:

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.

Bài làm:

Điều kiện: chiều dài sợi dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021