Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 112 - sgk Sinh học 12

Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.

Bài làm:

Câu 3:

  • Học thuyết Đacuyn đã nêu được cơ chế tiến hóa chính hình thành nên các loài CLTN
  • Học thuyết Lamac mặc dù có thừa nhận loài có biến đổi nhưng lại không nêu được cơ chế đúng giải thích cho quá trình biến đổi của loài.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12