Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai?

Bài làm:

Câu 3:

  • Chọn và lai (thuận và nghịch) các dòng thuần chủng
  • Tìm tổ hợp có ưu thế lai cao
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021