Người ta mướn bóc một lớp đồng dày d = 10 $\mu m$ trên một bản đồng diện tích S = 1 $cm^{2}$ bằng phương pháp điện phân.

  • 1 Đánh giá

Câu 11: SGK trang 85:

Người ta mướn bóc một lớp đồng dày d = 10 trên một bản đồng diện tích S = 1 $cm^{2}$ bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là 0,01 A. Tính thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng. Cho biết đồng có khố lượng riêng là $\rho = 8900$ $kg/m^{3}$.

Bài làm:

Thể tích lớp đồng cần bóc là: V = S.d = ($m^{3}$).

Khối lượng đồng cần bóc là: m =

Áp dụng công thức Fa-ra-day:

(kg)

Thời gian cần thiết là:

(s).

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021