Những mô tả trong bảng dưới đây tương ứng với hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Những mô tả trong bảng dưới đây tương ứng với hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh?

Bài làm:

Mô tả

Hệ thống

Ở một vài nơi trong nhà, đèn tự động bật lên khi trời tối, tắt đi khi trời sáng

Chiếu sáng thông minh

Có màn hình cho biết hình ảnh của người khách đang đứng ở cửa ra vào

Hệ thống camera giám sát an ninh

Đèn tự động bật lên và chuông tự động kêu khi có người lạ di chuyển trong nhà

Hệ thống camera giám sát an ninh

Máy thu hình tự động mở kênh truyền hình yêu thích

Giải trí thông minh

Người đi tới đâu, hệ thống đèn tương ứng tự động bật để chiếu sáng

Chiếu sáng thông minh

Trước khi có người về, nhiệt độ phòng giảm xuống cho đủ mát.

Hệ thống kiểm soát nhiệt độ

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 6 kết nối