Nội dung chính bài: Các phương châm hội thoại

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Hành động nói (Tiếp theo)". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 9 tập 1.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Phương châm về lượng: Khi giao tiếp cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng nhu cầu của cuộc giao tiếp, không nên nói ít hơn những gì nội dung giao tiếp đòi hỏi.
 • Phương châm về chất: Trong giao tiếp không nên nói những điều mà mình không tin là đúng sự thật hoặc không có bằng chứng xác thực.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Phương châm về lượng

 • Phương châm về lượng: Trong quá trình giao tiếp, câu cần có nội dung. Trong số đó, nội dung của câu nói phải đáp ứng các yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thừa cũng không thiếu.
  • VD: Cô ấy nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt=> Vi phạm phương châm về lượng vì mọi người đều nhìn nhau bằng mắt nên thông tin trong câu là dư thừa.
  • Én là một loài chim có hai cánh.=> Vi phạm phương châm về lượng vì én là một loài chim có hai cánh. Câu này thừa cụm từ “có hai cánh” vì tất cả các loài chim đều có hai cánh.

2. Phương châm về chất

 • Phương châm về chất: Trong quá trình giao tiếp, những thông tin chưa xác thực, chưa xác định được độ chính xác thì không nên nói chắc chắn.
  • VD:
   • nói đơm nói đặt.
   • nói nhăng nói cuội

3. Lưu ý

 • Trong quá trình giao tiếp, cần nắm vững, làm rõ những phương châm hội thoại để thực hiện thành công, giúp người đối diện thuận tiện hiểu. Tùy vào tình huống cụ thể, mà người nói có thể vận dụng các phương châm hội thoại này một cách linh hoạt và phù hợp hoàn cảnh.

Back to top

 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 1