Nội dung và nghệ thuật bài thơ Phò giá về kinh

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Nội dung và nghệ thuật bài thơ Phò giá về kinh

Bài làm:

Nội dung: Thể hiện hào khí chiến thắng của dân tộc ta thời Trần và mong ước xây dựng, phát triển đất nước trong hòa bình, niềm tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.

Nghệ thuật:

  • Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt cô đọng, hàm súc
  • Diễn đạt súc tích, cô đúc, dồn nén cảm xúc vào bên trong ý tưởng
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1