Nội dung và nghệ thuật bài thơ Rằm tháng giêng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nội dung và nghệ thuật bài thơ Rằm tháng giêng

Bài làm:

Nội dung: Miêu tả đêm trăng nơi chiến khu Việt Bắc. Qua đó, thể hiện tình cảm với thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nước sâu nặng và phong thái ung dung, lạc quan của Bác Hồ.

Nghệ thuật:

  • Thể thơ tứ tuyệt
  • Hình ảnh thơ đẹp đẽ, bay bổng, vừa cổ điển vừa hiện đại
  • Ngôn ngữ giản dị, tự nhiên, hiện đại
  • Phép điệp ngữ
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1